دهياري روستاي لنگر

وی دارای مدرک کارشناسی مدیریت و کاردانی دامپزشکی است.

سوابق کاری :

3 سال عضو شورای روستای هوتک

3 سال دهیار هوتک

کمتر از دو سال سرپرست دهیاری های روستا های  معزآباد و سردر

برخی فعالیت های اجرایی:

ساخت خانه بهداشت

ساخت ساختمان دهیاری

ساخت خانه قرآن

احداث سالن ورزشی

تلفن تماس:33776101-034